Równość


Zwycięski projekt „Równość”  zrealizowany na potrzeby wewnętrznego konkursu SSF WFH nagrodzony dwutygodniowym stypendium w Norwegii.   Celem projektu jest ukazanie zagadnienia równości poprzez różnice. Jesteśmy różni, ale równi. Czy to prawda? Pięć podwójnych portretów dotyka różnych zagadnień społecznych skłaniając do refleksji nad ludzkimi uprzedzeniami i wzorcami myślowymi.

Równość- dorośli i dzieci. Czy wiek może być powodem do odbierania godności?
Równość- sąsiedzi
Równość- kobieta i mężczyzna na tle zawodowym
Równość- stan duchowny i świecki
Równość- ludzie i inne gatunki, równość w prawie do życia na Ziemi

Recent Portfolios